Media

Sandesh  09/07/2022

City Bhaskar 09/07/2022

Sandesh  25/03/2020

Sandesh  25/03/2020

Sandesh 21/05/2019

Loksatta01/05/2019

Sandesh 01/05/2019

Divya Bharskar 01/05/2019

Divya Bhaskar 12/01/2019

Gujarat Samachar  22/06/2018

Sandesh15/09/2018

Gujarati Post  01/08/2018

Nav Gujarat  22/06/2018

Times Of India 15/09/2018

Dainik Bhaskar  01/08/2018

Loksatta  05/05/2018

Divya Bhaskar 01/08/2018

City Bhaskar01/08/2018

City Bhaskar  01/08/2018

City Bhaskar 01/08/2018

Divya Bhaskar01/08/2018

Divya Bhaskar  30/07/2018

Loksatta 12/09/2018

Sandesh12/09/2018

The Times of India 20/06/2017

Sandesh 20/06/2017

Divya Bhaskar20/06/2017

Loksatta 20/06/2017

The Times of India 21/01/2017

Gujarat Today31/12/2015

Sandesh 30/12/2015

Gujarat Samachar30/12/2015

Divya Bhaskar29/12/2015

Deccan Chronicle 25/05/2015

Vadodara Samachar  07/10/2014

Vadodara Samachar07/10/2014

Divya Bhasker 7/10/2014

Uttam Hindu30/06/2014

Aaz Di Awaaz30/06/2014

The Tribune 29/06/2014

Panjabi Kesari 29/06/2014

Dainik Bhasker 29/06/2014

Panjabi Tribune 29/06/2014

Media Panjab29/06/2014

Panjabi Kesari 29/06/2014

Hindustan Times29/06/2014

A.J.I.T (P.B.I)29/06/2014

Dainik Bhasker29/06/2014

Dainik Bhasker  10/01/2014

Rajasthan Patrika10/01/2014

Hindustan Tiems09/01/2014

Dainik Bhasker 09/01/2014

Panjabi Kesari 01/04/2013

Rajasthan Patrika 17/01/2013

Rajasthan Patrika17/01/2013

Divya Bhaskar  17/01/2013

Sandesh 17/01/2013

Vadodara Samachar17/01/2013

Vadodara Samachar 17/01/2013

Divyabhaskar 17/01/2013

Loksatta  17/01/2013

Times Of India02/04/2011

Times Of India  02/04/2011

Times Of India 02/04/2011

Chandigarh Kesari  01/04/2011

Times Of Chandigarh  01/04/2011

Chandigarh Newsline01/04/2011

Chandigarh Live  01/04/2011

Amar Ujala01/04/2011

Chandigarh Bhasker01/04/2011

The Pioneer01/04/2011

Dainik Jagrav 01/04/2011

Gujarat Samachar10/05/2009

Sandesh 10/05/2009